"Vi har också blivit offer"

Artikel i aerokurier 6/2021: När en Cessna sköt över landningsbanan på Wasserkuppe i oktober 2018 och dödade en rullator och hennes två barn, började också en handsk för flygfältet.

I en intervju rapporterar Harald Jörges, chef för Wasserkuppe Aviation School fram till slutet av mars, om konsekvenserna av olyckan - och om hans avgång från chefstjänsten.

Intervju i aerokurier 6/2021

614.85 KB 311 överför
Harald och Lukas