Modellera flygkurser

Din avslappnade och framgångsrika inträde i modellglidning

Efter en introduktion till teorin om modellflygflygning i flygskolans träningsrum går vi sedan direkt till sluttningen: Vi använder det traditionella modellflygområdet i Wasserkuppe för praktiska flygövningar.

Våra modellflyginstruktörer är kompetenta, pedagogiskt utbildade, passionerade modellpiloter med många års erfarenhet.

Vi tränar med den senaste utrustningen. Detta inkluderar en godmodig, i sig stabilt glidmodell och fjärrkontrollen.

Naturligtvis rådar våra flyginstruktörer också om alla praktiska och tekniska frågor om modellflygning.

Wasserkuppe flygskola erbjuder smakprovskurser samt intensiva och individuella kurser för utbildning och vidareutbildning i modellflyg.

Vi skulle gärna ordna en tid för en modellflygkurs med dig individuellt.

Lärar-studentanläggning

Genom att använda ett ”lärar-elevsystem” kan flyginstruktören när som helst vidta korrigerande åtgärder i elevens fjärrkontroll genom att trycka på en knapp.