Integritetspolicy policy~~POS=HEADCOMP

Dataskydd officer:
Dr. Manfred Neidert
Wasserkuppe 1a
36129 Gersfeld
datenschutz@fliegerschule-wasserkuppe.de

I det följande kommer vi att informera dig om typen, omfattningen och syftet med insamlingen och användningen av personuppgifter av Fliegerschule Wasserkuppe och vår webbutvecklare sysda.net:

1. Loggning av åtkomstdata / serverloggfiler

När du besöker den här webbplatsen samlar webbservern automatiskt data om varje åtkomst, men det kan inte tilldelas en specifik person. Dessa anonyma uppgifter inkluderar t.ex. B. den begärda URL: en eller filnamnet, datum och tid för åtkomst, webbadressen till referensen (tidigare besökta sidan), webbläsartyp / webbläsarversion, operativsystemet som används och åtkomstenhetens IP-adress.
Denna loggdata används endast för statistiska utvärderingar och för säkerheten och optimeringen av webbplatsen. Webbplatsutbildaren förbehåller sig dock rätten att kontrollera dessa uppgifter om det finns anledning att misstänka olaglig användning. Dessutom överförs det inte till tredje parter för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

2. Användning av personuppgifter

Personuppgifter samlas bara in av webbplatsoperatören i den utsträckning du lämnar dem till dig med din kunskap. Detta inkluderar till exempel namn, e-postadress, telefonnummer och adress, som skickas i samband med en förfrågan via ett kontaktformulär. Dessa data lagras för att behandla din begäran. En jämförelse med andra data som kan ha spelats in på ett annat sätt sker inte. Personuppgifter vidarebefordras endast om webbplatsoperatören är juridiskt skyldig att göra det.

3. Användning av kakor

Cookies är textfiler som lagras av webbservern på besökarens åtkomstenhet. Dessa textfiler innehåller information som å ena sidan tjänar till att göra webbplatsen mer användarvänlig och å andra sidan möjliggör statistisk analys av webbplatsens användning. Det finns ingen försämring av din åtkomstenhet eller filer lagrade där.
Som webbplatsbesökare kan du påverka användningen av kakor själv: å ena sidan kan du konfigurera din webbläsare i enlighet därmed så att lagring av cookies deaktiveras. Å andra sidan finns det möjlighet att invända mot användning av cookies i den information som visas av webbplatsoperatören. I detta fall skapas också en cookie, men endast med information om användningen av kakor (ja / nej). Om du tar bort cookies via webbläsarinställningarna betyder det att du kanske måste komma överens eller motsäga användningen av cookies igen.
Vi påpekar också att användningen och användarvänligheten begränsas genom att inaktivera cookies.

3.1 Användning av Matomo

Denna webbplats använder Matomo webbanalystjänst för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Vi kan använda statistiken för att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Den rättsliga grunden för användning av Matomo är artikel 6 punkt 1 S. 1 lit. f GDPR.

Cookies lagras på din dator för denna utvärdering. Den ansvariga lagrar informationen som samlas in på detta sätt endast på sin server i Tyskland. Du kan stoppa utvärderingen genom att ta bort befintliga cookies och förhindra lagring av cookies. Om du förhindrar lagring av kakor vill vi påpeka att du kanske inte kan använda den här webbplatsen till fullo. Inställningen i din webbläsare kan förhindra att cookies sparas.

Att förhindra användning av Matomo är möjligt genom att ta bort följande kontrollmärke och därigenom aktivera opt-out plug-in:

Matomo använder denna webbplats med tillägget "AnonymizeIP". Som ett resultat behandlas IP-adresser ytterligare i förkortad form, så att en direkt personlig referens kan uteslutas. IP-adressen som skickas av din webbläsare med Matomo kommer inte att slås samman med annan information som samlas in av oss. Matomo-programmet är ett öppen källkodsprojekt. Du kan hitta information från tredjepartsleverantören om dataskydd på http://Matomo.org/privacy/policy.

4. Integrering av tjänster och innehåll från tredje parter

Om innehåll från tredje part, t.ex. B. Videor från leverantören YouTube, kartor från leverantören Google och RSS-flöden eller grafik från andra leverantörer måste vara integrerade, detta förutsätter att IP-adressen för åtkomstenheten också överförs till dessa tredjepartsleverantörer. Detta är viktigt för presentationen av detta innehåll.

5. Information, återkallelse och radering

Du har rätt att begära information om personuppgifter som har lagrats om dig. Skicka din begäran skriftligen eller via e-post till ovanstående adress. Dessutom har du rätt att korrigera, blockera och radera dina personuppgifter, så länge det inte finns något lagstadgat krav på lagring.