Integritetspolicy

Dataskydd officer:
dr Manfred Neidert
Wasserkuppe 1a
36129 Gersfeld
datenschutz@flugschule-wasserkuppe.de

I det följande kommer vi att informera dig om typen, omfattningen och syftet med insamlingen och användningen av personuppgifter av Fliegerschule Wasserkuppe och vår webbutvecklare sysda.net:

1. Loggning av åtkomstdata / serverloggfiler

När du besöker den här webbplatsen samlar webbservern automatiskt data om varje åtkomst, men det kan inte tilldelas en specifik person. Dessa anonyma uppgifter inkluderar t.ex. B. den begärda URL: en eller filnamnet, datum och tid för åtkomst, webbadressen till referensen (tidigare besökta sidan), webbläsartyp / webbläsarversion, operativsystemet som används och åtkomstenhetens IP-adress.
Denna loggdata används endast för statistiska utvärderingar och för säkerheten och optimeringen av webbplatsen. Webbplatsutbildaren förbehåller sig dock rätten att kontrollera dessa uppgifter om det finns anledning att misstänka olaglig användning. Dessutom överförs det inte till tredje parter för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

2. Användning av personuppgifter

Personuppgifter samlas bara in av webbplatsoperatören i den utsträckning du lämnar dem till dig med din kunskap. Detta inkluderar till exempel namn, e-postadress, telefonnummer och adress, som skickas i samband med en förfrågan via ett kontaktformulär. Dessa data lagras för att behandla din begäran. En jämförelse med andra data som kan ha spelats in på ett annat sätt sker inte. Personuppgifter vidarebefordras endast om webbplatsoperatören är juridiskt skyldig att göra det.

3. Användning av kakor

Cookies är textfiler som lagras av webbservern på besökarens åtkomstenhet. Dessa textfiler innehåller information som å ena sidan tjänar till att göra webbplatsen mer användarvänlig och å andra sidan möjliggör statistisk analys av webbplatsens användning. Det finns ingen försämring av din åtkomstenhet eller filer lagrade där.

Som webbplatsbesökare kan du påverka användningen av kakor själv: å ena sidan kan du konfigurera din webbläsare i enlighet därmed så att lagring av cookies deaktiveras. Å andra sidan finns det möjlighet att invända mot användning av cookies i den information som visas av webbplatsoperatören. I detta fall skapas också en cookie, men endast med information om användningen av kakor (ja / nej). Om du tar bort cookies via webbläsarinställningarna betyder det att du kanske måste komma överens eller motsäga användningen av cookies igen.

Vi påpekar också att användningen och användarvänligheten begränsas genom att inaktivera cookies.

Du hittar detaljerad information och inställningsmöjligheter i vår Cookiepolicy.

3.1 Användning av Matomo

Denna webbplats använder Matomo webbanalystjänst för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Vi kan använda statistiken för att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Den rättsliga grunden för användning av Matomo är artikel 6 punkt 1 S. 1 lit. f GDPR.

Cookies lagras på din dator för denna utvärdering. Den ansvariga lagrar informationen som samlas in på detta sätt endast på sin server i Tyskland. Du kan stoppa utvärderingen genom att ta bort befintliga cookies och förhindra lagring av cookies. Om du förhindrar lagring av kakor vill vi påpeka att du kanske inte kan använda den här webbplatsen till fullo. Inställningen i din webbläsare kan förhindra att cookies sparas.

Att förhindra användning av Matomo är möjligt genom att ta bort följande kontrollmärke och därigenom aktivera opt-out plug-in:

Matomo använder denna webbplats med tillägget "AnonymizeIP". Som ett resultat behandlas IP-adresser ytterligare i förkortad form, så att en direkt personlig referens kan uteslutas. IP-adressen som skickas av din webbläsare med Matomo kommer inte att slås samman med annan information som samlas in av oss. Matomo-programmet är ett öppen källkodsprojekt. Du kan hitta information från tredjepartsleverantören om dataskydd på http://Matomo.org/privacy/policy.

4. Integrering av tjänster och innehåll från tredje parter

Om innehåll från tredje part, t.ex. B. Videor från leverantören YouTube, kartor från leverantören Google och RSS-flöden eller grafik från andra leverantörer måste vara integrerade, detta förutsätter att IP-adressen för åtkomstenheten också överförs till dessa tredjepartsleverantörer. Detta är viktigt för presentationen av detta innehåll.

5. Information, återkallelse och radering

Du har rätt att begära information om personuppgifter som har lagrats om dig. Skicka din begäran skriftligen eller via e-post till ovanstående adress. Dessutom har du rätt att korrigera, blockera och radera dina personuppgifter, så länge det inte finns något lagstadgat krav på lagring.

6. Googles sekretesspolicy för reCAPTCHA

Vårt primära mål är att säkra och skydda vår webbplats för dig och för oss på bästa möjliga sätt. För att säkerställa detta använder vi Google reCAPTCHA från Google Inc. För det europeiska området ansvarar Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Googles tjänster. Med reCAPTCHA kan vi avgöra om du verkligen är en människa och inte en robot eller annan skräppostprogramvara. Vi förstår skräppost som all oönskad information som kommer till oss elektroniskt. Med det klassiska CAPTCHAS var du mest tvungen att lösa text- eller bildpussel för att kontrollera. Med reCAPTCHA från Google behöver vi vanligtvis inte bry dig om sådana pussel. I de flesta fall räcker det att helt enkelt kryssa i rutan och bekräfta att du inte är en bot. Med den nya Invisible reCAPTCHA-versionen behöver du inte ens markera rutan längre. Hur detta fungerar exakt och framför allt vilka data som används för det får du reda på under denna dataskyddsdeklaration.

Vad är reCAPTCHA?

reCAPTCHA är en gratis captcha-tjänst från Google som skyddar webbplatser från skräppostprogramvara och missbruk av icke-mänskliga besökare. Den vanligaste användningen av denna tjänst är när du fyller i formulär på Internet. En captcha-tjänst är en typ av automatiskt Turing-test som är utformat för att säkerställa att en handling på Internet utförs av en människa och inte av en bot. I det klassiska Turing-testet (uppkallat efter datavetaren Alan Turing) bestämmer en person skillnaden mellan bot och människa. Med captchas görs detta också av datorn eller ett program. Klassiska captchas arbetar med små uppgifter som är lätta för människor att lösa, men som är mycket svåra för maskiner. Med reCAPTCHA behöver du inte längre lösa pussel aktivt. Verktyget använder moderna risktekniker för att skilja människor från bots. Här behöver du bara kryssa i textfältet "Jag är inte en robot" eller med Invisible reCAPTCHA är det inte längre nödvändigt. Med reCAPTCHA integreras ett JavaScript-element i källtexten och sedan körs verktyget i bakgrunden och analyserar ditt användarbeteende. Från dessa användaråtgärder beräknar programvaran en så kallad captcha-poäng. Google använder denna poäng för att beräkna sannolikheten att du är mänsklig innan du går in i captcha. reCAPTCHA eller captchas i allmänhet används alltid när robotar kan manipulera eller missbruka vissa handlingar (såsom registreringar, undersökningar etc.).

Varför använder vi reCAPTCHA på vår webbplats?

Vi vill bara välkomna människor av kött och blod på vår sida. Bots eller spam-programvara av alla slag kan säkert stanna hemma. Det är därför vi gör allt vi kan för att skydda oss själva och erbjuda er bästa möjliga användarvänlighet. Av denna anledning använder vi Google reCAPTCHA från Google. Så vi kan vara ganska säkra på att vi kommer att förbli en "botfri" webbplats. Genom att använda reCAPTCHA överförs data till Google för att avgöra om du verkligen är människa. reCAPTCHA tjänar därför säkerheten på vår webbplats och följaktligen också din säkerhet. Till exempel, utan reCAPTCHA, kan det hända att en bot registrerar så många e-postadresser som möjligt för att "skräppost" på forum eller bloggar med oönskat reklaminnehåll. Med reCAPTCHA kan vi undvika sådana botattacker.

Vilka data lagras av reCAPTCHA?

reCAPTCHA samlar in personuppgifter från användare för att avgöra om åtgärderna på vår webbplats verkligen kommer från människor. IP-adressen och andra data som Google behöver för reCAPTCHA-tjänsten kan därför skickas till Google. IP-adresser förkortas nästan alltid i förväg inom EU: s medlemsstater eller andra stater som har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan uppgifterna hamnar på en server i USA. IP-adressen kommer inte att kombineras med andra Google-data om du inte är inloggad på ditt Google-konto när du använder reCAPTCHA. Först kontrollerar reCAPTCHA-algoritmen om Google-cookies från andra Google-tjänster (YouTube, Gmail, etc.) redan har placerats i din webbläsare. ReCAPTCHA ställer sedan in en extra cookie i din webbläsare och tar en ögonblicksbild av ditt webbläsarfönster.

Följande lista över samlade webbläsar- och användardata gör inte anspråk på att vara fullständig. Snarare är de exempel på data som, såvitt vi vet, behandlas av Google.

  • Henvisnings-URL (adressen till den sida som besökaren kommer från)
  • IP-adress (t.ex. 256.123.123.1)
  • Information om operativsystemet (programvaran som gör att din dator fungerar. Kända operativsystem är Windows, Mac OS X eller Linux)
  • Cookies (små textfiler som sparar data i din webbläsare)
  • Mus- och tangentbordsbeteende (varje åtgärd du utför med musen eller tangentbordet sparas)
  • Inställningar för datum och språk (vilket språk eller vilket datum du har förinställt på din dator sparas)
  • Alla Javascript-objekt (JavaScript är ett programmeringsspråk som gör det möjligt för webbplatser att anpassa sig till användaren. JavaScript-objekt kan samla alla möjliga data under ett namn)
  • Skärmupplösning (visar hur många pixlar bilden består av)

Det är obestridligt att Google använder och analyserar dessa uppgifter redan innan du klickar på krysset "Jag är inte en robot". Med den osynliga reCAPTCHA-versionen är det till och med inget kryss och hela igenkänningsprocessen körs i bakgrunden. Hur mycket och vilken data Google lagrar exakt kan inte läsas av Google i detalj.

Följande cookies används av reCAPTCHA: Här hänvisar vi till reCAPTCHA-demoversionen från Google på https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Alla dessa cookies kräver en unik identifierare för spårningsändamål. Här är en lista över kakor som Google reCAPTCHA har ställt in på demoversionen:

Namn: IDE
värde: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-331609772751-8
Avsedd användning: Denna cookie ställs in av DoubleClick (även ägd av Google) för att registrera och rapportera en användares handlingar på webbplatsen vid hantering av annonser. På detta sätt kan reklamens effektivitet mätas och lämpliga optimeringsåtgärder vidtas. IDE lagras i webbläsare under domänen doubleclick.net.
Utgångsdatum: efter ett år

Namn: 1P_JAR
värde: 2019-5-14-12
Avsedd användning: Denna cookie samlar in statistik om webbplatsanvändning och mäter omvandlingar. En konvertering sker till exempel när en användare blir en köpare. Cookien används också för att visa relevanta annonser för användarna. Cookien kan också användas för att förhindra att en användare ser samma annons mer än en gång.
Utgångsdatum: efter en månad

Namn: ANIDs
värde: U7j1v3dZa3316097727510xgZFmiqWppRWKOr
Avsedd användning: Vi kunde inte ta reda på mycket information om denna cookie. I Googles sekretesspolicy används kakan i samband med "reklamcookies" såsom. B. "DSID", "FLC", "AID", "TAID" nämns. ANID lagras under domänen google.com.
Utgångsdatum: efter 9 månader

Namn: SAMTYCKE
värde: JA + AT.de + 20150628-20-0
Avsedd användning: Cookien lagrar statusen för en användares samtycke till användningen av olika Googles tjänster. CONSENT används också för säkerhet för att kontrollera användare, förhindra bedrägeri med inloggningsinformation och skydda användardata från obehöriga attacker.
Utgångsdatum: efter 19 år

Namn: NID
värde: 0WmuWqy331609772751zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Avsedd användning: NID används av Google för att skräddarsy annonser för dina Google-sökningar. Med hjälp av kakan "kommer ihåg" Google dina oftast angivna sökfrågor eller din tidigare interaktion med annonser. På så sätt får du alltid skräddarsydda annonser. Cookien innehåller ett unikt ID för att samla in personliga inställningar för användaren för reklamändamål.
Utgångsdatum: efter 6 månader

Namn: DV
värde: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc331609772751-4
Avsedd användning: Så snart du har markerat kryssrutan "Jag är inte en robot" kommer denna cookie att ställas in. Cookien används av Google Analytics för personlig annonsering. DV samlar in information i anonym form och används också för att göra skillnader mellan användare.
Utgångsdatum: efter 10 minuter

Obs! Denna lista kan inte göra anspråk på att vara fullständig, eftersom erfarenheten har visat att Google ändrar valet av kakor om och om igen.

Hur länge och var lagras data?

Genom att infoga reCAPTCHA överförs dina data till Googles server. Var exakt dessa uppgifter lagras anger Google inte tydligt, inte ens efter upprepade förfrågningar. Utan att ha fått en bekräftelse från Google kan det antas att data som interaktion med musen, tid på webbplatsen eller språkinställningar på den europeiska eller amerikanska Google Servrar. IP-adressen som din webbläsare överför till Google slås i allmänhet inte samman med annan Google-data från andra Google-tjänster. Men om du är inloggad på ditt Google-konto medan du använder reCAPTCHA-plugin-programmet slås uppgifterna samman. De olika bestämmelserna om dataskydd i Google gäller.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Om du inte vill att någon information om dig eller ditt beteende ska överföras till Google, måste du logga ut helt från Google och ta bort alla Googles cookies innan du besöker vår webbplats eller använder programvaran reCAPTCHA. I princip överförs uppgifterna automatiskt till Google så snart du besöker vår webbplats. För att ta bort dessa data igen måste du gå till Googles support  https://support.google.com/?hl=de&tid=331609772751 Kontakt.

Så när du använder vår webbplats godkänner du att Google LLC och dess representanter automatiskt samlar in, bearbetar och använder data.

Du kan lära dig lite mer om reCAPTCHA på Googles webbplats för webbutvecklare https://developers.google.com/recaptcha/. Google går in i den tekniska utvecklingen av reCAPTCHA mer detaljerat här, men det finns ingen exakt information om datalagring och dataskyddsfrågor. En bra översikt över den grundläggande användningen av data hos Google finns i den interna dataskyddsdeklarationen https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Källa: Skapad med Sekretessgenerator av AdSimple i samarbete med buildwir.de