Information om tillvägagångssätt för flygplatsen EDER Wasserkuppe

Tillvägagångssätt till Wasserkuppe är möjliga igen under följande villkor:

Förutsättningar

Motoriserade flygplan som inte är belägna på den speciella landningsplatsen Wasserkuppe kan, med förbehåll för ytterligare begränsningar (t.ex. utrymme, meteorologiska förhållanden), endast flyga till Wasserkuppes speciella landningsplats om PIC (Pilot in Command) VOR visade för tillvägagångssättet att han hade genomfört minst tre tillvägagångssätt till Wasserkuppe under de senaste tre åren före den planerade tillvägagångssätten.

Alternativt är en Sammanfattning på Wasserkuppe med en lokal flyginstruktör obligatorisk, i vilken de speciella egenskaperna för rundor och runt-förfaranden demonstreras och flygs.

I båda dessa fall utfärdar vi ett certifikat som är giltigt i tre år och som piloten kan hålla sig uppdaterad med tre startar under de följande tre åren.

På dagen för det planerade tillvägagångssättet är en tidigare telefonbegäran obligatorisk.

FLARM tull
Utrustning med ett FLARM®-kollisionsvarningssystem, eller kompatibelt med FLARM®, är obligatoriskt för VARJE motoriserade flygplan som vill flyga till Wasserkuppes speciella landningsplats.