Privacybeleid

1. Privacy in één oogopslag

General

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de rubriek "Opmerking over de verantwoordelijke instantie" in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan zijn voor. Bijvoorbeeld gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming geregistreerd wanneer u de website bezoekt door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan v. a. IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De externe hosting vindt plaats om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en § 25, lid B. Device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze host(s) zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan hun prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Wij maken gebruik van de volgende host(s):

SYSDA.NET
Michael luiers
Op de zuidhelling 2
57555 Mudersbach

orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

AVG (Privacy)

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. Bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

GFS vliegschool Wasserkuppe
Wasserkuppe 1A
36129 Gersfeld

Telefoon: +49 6654
E-mail: info@flugschule-wasserkuppe.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bv. Namen, e-mailadressen, enz.).

bewaartijd

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke opslagperiode is vermeld, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrond voor gegevensverwerking op deze website

Indien u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG, indien bijzondere gegevenscategorieën volgens artikel 9 lid 1 AVG worden verwerkt. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op artikel 49, lid 1, onder a) AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijvoorbeeld via apparaatvingerafdrukken), is de gegevensverwerking ook gebaseerd op artikel 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om het contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6 (1) (b) AVG. Verder verwerken wij uw gegevens als deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6 lid 1 (c) AVG. Gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG. De volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring geven in elk afzonderlijk geval informatie over de relevante rechtsgrondslagen.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

dr. Manfred Neidert
Wasserkuppe 1a
36129 Gersfeld

Telefoon: +49 6654
E-mail: datenschutz@flugschule-wasserkuppe.de

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn op het gebied van gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar deze derde landen en daar worden verwerkt. Wij willen u erop wijzen dat in deze landen geen gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens af te geven aan beveiligingsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en direct mail (artikel 21 DSGVO)

WENN DIE DATENVERARBEITUNG AUF GRUNDLAGE VON ART. 6 ABS. 1 LIT. E ODER F DSGVO ERFOLGT, HABEN SIE JEDERZEIT DAS RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN WIDERSPRUCH EINZULEGEN; STERVEN GILT AUCH FÜR EIN AUF DIESE BESTIMMUNGEN GESTÜTZTES PROFILING. DIE JEWEILIGE RECHTSGRUNDLAGE, AUF DENEN EINE VERARBEITUNG BERUHT, ENTNEHMEN SIE DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG. WENN SIE Widerspruch EINLEGEN, WERDEN WIR IHRE BETROFFENEN PERSONENBEZOGENEN DATEN nicht mehr VERARBEITEN, ES SEI DENN, WIR können zwingende SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN, DIE IHRE Interessen, Shoppen FREIHEITEN ÜBERWIEGEN oder die VERARBEITUNG DIENT DER GELTENDMACHUNG, Ausübung ODER Verteidigung VON RECHTSANSPRÜCHEN ( WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 1 DSGVO).

WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, SO HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGUER WERBGENINZUIG WERBGENINZEZER STERFT GILT AUCH FÜR DAS PROFILING, SOWEIT ES MIT SOLCHER DIREKTWERBUNG IN VERBINDUNG STEHT. WENN SIE WIDERSPRECHEN, WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN ANSCHLIESSEND NICHT MEHR ZUM ZWECKE DER DIREKTWERBUNG VERWENDET (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuken op de AVG hebben de betrokken personen het recht om een ​​beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, op hun werkplek of op de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke maatregelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, correctie en verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over persoonsgegevens.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, weigert, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.
  • Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah / geschieht, können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt deze nodig om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, dan hebt u het recht om te eisen dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt in plaats van te worden verwijderd.
  • Als u een bezwaarschrift heeft ingediend onder Artikel 21 par. 1 DSGVO, moet er een balans worden gevonden tussen uw interesses en die van ons. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, kunnen deze gegevens - behalve de opslag ervan - alleen met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of verdediging van wettelijke claims of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van belangrijk openbaar belang de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen of Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http: //" op "https: //" wechselt und een dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Encrypted payments on this website

Als er een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. Rekeningnummer voor machtiging tot automatische incasso) na het sluiten van een contract op basis van vergoedingen, zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen.

Payment transactions using common means of payment (Visa/MasterCard, direct debit) are only made via encrypted SSL or TLS connections. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when it changes from "http://" to "https://" and the lock icon in your browser line is visible.

In the case of encrypted communication, any payment details you submit to us cannot be read by third parties.

Oppositie tegen reclame-e-mails

We hereby expressly prohibit the use of contact data published in the context of website legal notice requirements with regard to sending promotional and informational materials not expressly requested. The website operator reserves the right to take specific legal action if unsolicited advertising material, such as email spam, is received.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine datapakketjes en beschadigen uw eindapparaat niet. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Cookies kunnen van ons komen (first-party cookies) of van derde partijen (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van externe bedrijven in websites mogelijk (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of voor reclamedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies voor het meten van webpubliek) (noodzakelijke cookies) opgeslagen op basis van artikel 6 (1) (f) AVG, tenzij een andere rechtsgrond is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO en § 25 Para. 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fölle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

In deze gegevensbeschermingsverklaring kunt u lezen welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt.

instemmen met nakoming

Onze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Complianz om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Complianz BV, Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Nederland (hierna “Complianz”).

Compliance wordt gehost op onze servers, dus er is geen verbinding met de servers van de compliance provider. Complianz plaatst een cookie in uw browser om de gegeven toestemming of de intrekking ervan aan u te kunnen toekennen. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de compliance-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Complianz wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browser type and browser version
  • Operating system used
  • Referrer URL
  • Host name of the accessing computer
  • Time of the server request
  • IP address

These data will not be combined with data from other sources.

Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 verlicht. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung und der Optimierung seiner Website - hierzu müssen die Server-Log-Files erfasst werden.

Contact form

Should you send us questions via the contact form, we will collect the data entered on the form, including the contact details you provide, to answer your question and any follow-up questions. We do not share this information without your permission.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als dit werd opgevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. Nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw verzoek, inclusief alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek), opgeslagen en verwerkt door ons voor het verwerken van uw verzoek. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als dit werd opgevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Analysetools en advertenties

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo.

Met behulp van Matomo zijn wij in staat om gegevens over het gebruik van onze website door websitebezoekers te verzamelen en te analyseren. Hierdoor kunnen we onder andere ontdek wanneer welke pageviews zijn gemaakt en uit welke regio ze komen. Ook leggen we verschillende logbestanden vast (bijv. IP-adres, gebruikte referrer, browser en besturingssysteem) en kunnen we meten of bezoekers van onze website bepaalde acties uitvoeren (bijv. clicks, aankopen etc.).

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Bij het analyseren met Matomo maken we gebruik van IP-anonimisering. Uw IP-adres wordt vóór de analyse ingekort, zodat het niet meer eenduidig ​​aan u kan worden toegewezen.

Cookieloze analyse

We hebben Matomo zo geconfigureerd dat Matomo geen cookies opslaat in uw browser.

hosting

Wij hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers, zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Voor de verwerking van de nieuwsbrief maken wij gebruik van nieuwsbriefserviceproviders, die hieronder worden beschreven.

GetResponse

Deze website maakt gebruik van GetResponse voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is GetResponse Sp.z oo, gevestigd in Gdansk, Polen, ul. Arkonska 6, A3, 80-387 Gdansk, website: https://www.getresponse.de (hierna "GetResponse").

GetResponse is een dienst waarmee onder andere de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden opgeslagen op de GetResponse-servers. GetResponse maakt gebruik van servers in de VS, zodat uw nieuwsbriefgegevens naar de VS kunnen worden overgedragen. De VS wordt beschouwd als een niet-beveiligd derde land onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Gegevensanalyse door GetResponse

Onze nieuwsbrieven die met GetResponse worden verzonden, stellen ons in staat het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. Dit kan omvatten Er wordt geanalyseerd hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden bepaald of een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product, delen van informatie op sociale media, afmelden) heeft plaatsgevonden na het klikken op de links in de nieuwsbrief. Verder kunnen we ook vastleggen wanneer een nieuwsbriefbericht is geopend. Dit stelt ons in staat om nieuwsbrieven te bezorgen wanneer de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief waarschijnlijk het meest actief is. Er kan ook rekening worden gehouden met de tijdzone van de ontvanger van de nieuwsbrief. GetResponse biedt ons ook de mogelijkheid om nieuwsbriefontvangers in te delen in groepen op basis van hun interesses. Op deze manier kunnen we onze nieuwsbriefontvangers voorzien van inhoud die zo veel mogelijk aansluit bij hun interesses.

Ga voor meer informatie over GetResponse-functies naar: https://www.getresponse.de/email-marketing/funktionen/e-mail-marketing.

rechtsgrondslag

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 par. 1 brandt een DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. De wettelijkheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.getresponse.com/de/legal/standard-contractual-clauses.

bewaartijd

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Data von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert en nach der Abbestellung des Newsletters aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden, bleiben hiervon unberührt.

Nadat u uit de nieuwsbriefverzendlijst bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefserviceprovider in een zwarte lijst worden opgeslagen als dit nodig is om toekomstige mailingen te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG). Opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van GetResponse op: https://www.getresponse.de/email-marketing/legal/datenschutz.html.

orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

7. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube mit erweitertem Datenschutz

Deze website bevat video's van de YouTube-website. De website-exploitant is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wir nutzen YouTube im erweiterten Datenschutzmodus. Dieser Modus bewirkt laut YouTube, dass YouTube-startpagina Help en update Dieser Website speichert, bevor diese sich das Video bekijken. Die Weitergabe von Daten een YouTube-partner wird durch den erweiterten Datenschutzmodus hingegen nicht zwingend ausgeschlossen. So stellt YouTube - unabhängig davon, ob Sie sich ein Video ansehen - eine Verbindung zum Google DoubleClick-Netzwerk her.

Zodra u een YouTube-video op deze site start, wordt u verbonden met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. apparaatvingerafdrukken). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt. gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.

Gegebenenfalls können nach dem Starten met YouTube-video's weitere Datenverarbeitungsvorgänge ausgelöst werden, auf die wir keinen Einfluss haben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming omvat de opslag van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Weitere Informationen über Datenschütz bei YouTube finden Sie in deren Datenschutzerklärung unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo zonder tracking (Do Not Track)

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met Vimeo-video's, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. De Vimeo-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Daarnaast verkrijgt Vimeo uw IP-adres. We hebben Vimeo echter zo ingesteld dat Vimeo uw gebruikersactiviteiten niet volgt en geen cookies plaatst.

Vimeo wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op "gerechtvaardigde zakelijke belangen". Details zijn hier te vinden: https://vimeo.com/privacy.

Voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Google Fonts (lokale hosting)

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts, die door Google ter beschikking worden gesteld, voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

Meer informatie over Google Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq and in Google's privacy policy at https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Lettertype Awesome (lokale hosting)

Deze pagina gebruikt Font Awesome voor de uniforme weergave van lettertypen. Font Awesome wordt lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Fonticons, Inc.

Zie voor meer informatie over Font Awesome het Font Awesome-privacybeleid op: https://fontawesome.com/privacy.

OpenStreetMap

We gebruiken de kaartenservice OpenStreetMap (OSM).

We embedden het kaartmateriaal van OpenStreetMap op de server van de OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Groot-Brittannië. Groot-Brittannië wordt beschouwd als een veilig derde land in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat Groot-Brittannië een gegevensbeschermingsniveau heeft dat overeenkomt met het gegevensbeschermingsniveau in de Europese Unie. Bij gebruik van de OpenStreetMap-kaarten wordt een verbinding met de servers van de OpenStreetMap Foundation tot stand gebracht. Onder andere, Uw IP-adres en andere informatie over uw gedrag op deze website wordt doorgestuurd naar de OSMF. Voor dit doel kan OpenStreetMap cookies in uw browser opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken.

OpenStreetMap wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om de door ons aangegeven plaatsen op de website gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming omvat de opslag van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

hCaptcha

We gebruiken hCaptcha (hierna "hCaptcha") op deze website. De aanbieder is Intuition Machines, Inc., 2211 Selig Drive, Los Angeles, CA 90026, VS (hierna "IMI").

hCaptcha is bedoeld om te controleren of gegevensinvoer op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiervoor analyseert hCaptcha het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken.

Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker een website betreedt met geactiveerde hCaptcha. Voor de analyse evalueert hCaptcha verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar IMI. Als hCaptcha in "onzichtbare modus" wordt gebruikt, lopen de analyses volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensverwerking is gebaseerd op standaardcontractbepalingen in het Addendum voor gegevensverwerking bij de algemene voorwaarden van IMI of de gegevensverwerkingsovereenkomsten.

Meer informatie over hCaptcha vindt u in de gegevensbeschermingsvoorschriften en de gebruiksvoorwaarden onder de volgende links: https://www.hcaptcha.com/privacy en https://hcaptcha.com/terms.

Wordfence

Op deze website hebben we Wordfence geïntegreerd. De aanbieder is Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, VS (hierna "Wordfence").

Wordfence dient om onze website te beschermen tegen ongewenste toegang of kwaadaardige cyberaanvallen. Hiervoor maakt onze website een permanente verbinding met de servers van Wordfence, zodat Wordfence haar databases kan vergelijken met de toegangen op onze website en deze zo nodig kan blokkeren.

Wordfence wordt gebruikt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om zijn website zo goed mogelijk te beschermen tegen cyberaanvallen. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

8. eCommerce en Zahlungsanbieter

Verwerken van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens om onze contractuele relaties tot stand te brengen, te structureren en te wijzigen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventuele bestaande wettelijke bewaartermijnen. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Datenübermittlung bij Vertragsschluss für Online-Shops, Handler en Warenversand

Als u goederen bij ons bestelt, geven wij uw persoonsgegevens door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering en aan de betalingsdienstaanbieder die verantwoordelijk is voor het afhandelen van de betaling. Alleen gegevens die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak te vervullen, worden vrijgegeven. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat om een ​​contract uit te voeren of stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract. Als u uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG, geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, zodat zij u per e-mail kunnen informeren over de verzendstatus van uw bestellen ; U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Datenübermittlung bij Vertragsschluss für Dienstleistungen en digitale Inhalte

Wij geven alleen persoonlijke gegevens door aan derden indien dit noodzakelijk is binnen het kader van het contract, bijvoorbeeld aan de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling.

Een verdere verzending van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verzending. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclamedoeleinden, doet zich niet voor.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

Betaaldiensten

We integreren betalingsdiensten van externe bedrijven op onze website. Als u bij ons een aankoop doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder ten behoeve van de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de respectieve contract- en gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende aanbieder van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), AVG (contractverwerking) en in het belang van een zo soepel, gemakkelijk en veilig mogelijk betalingsproces (artikel 6, lid 1, onder f AVG). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking; Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken voor de toekomst.

Wij maken op deze website gebruik van de volgende betaaldiensten / betaaldienstverleners:

PayPal

De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal").

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Details zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

9. Eigen diensten

Omgaan met gegevens van sollicitanten

We bieden je de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder zullen we u informeren over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens het sollicitatieproces zijn verzameld. We verzekeren u dat uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen van sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit nodig is om een ​​beslissing te nemen over het aangaan van een arbeidsverhouding. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht (aangaan van een arbeidsverhouding), artikel 6 lid 1 lit. b AVG (algemene contractsluiting) en - als u uw toestemming hebt gegeven - artikel 6 lid 1 lid a AVG . De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Bij een succesvolle sollicitatie worden de door u verstrekte gegevens op grond van artikel 26 BDSG en artikel 6 lid 1 letter b AVG in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen voor de uitvoering van de arbeidsverhouding.

Bewaartermijn van de gegevens

Als wij u geen baanaanbieding kunnen doen, u een baanaanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens op te slaan op basis van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f AVG ) gedurende maximaal 6 maanden bij ons te bewaren vanaf het einde van het aanvraagproces (afwijzing of intrekking van de aanvraag). De gegevens worden dan verwijderd en de fysieke aanvraagdocumenten worden vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Als blijkt dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nodig zijn (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), worden ze alleen verwijderd als het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is.

Langere opslag kan ook plaatsvinden als u uw toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 lit. a AVG) of als wettelijke opslagverplichtingen verwijdering verhinderen.

Vliegveldwebcam Wasserkuppe

Webcam Wasserkuppe

meer weer & webcams...

Luchtsportcentrum Wasserkuppe

Contact

Luchtvaartschool Wasserkuppe
Wasserkuppe 1a
36129 Gersfeld
Duitsland

+49 6654 364
info@flugschule-wasserkuppe.de
Facebook