Prohlášení o ochraně soukromí

inspektor ochrany údajů:
Dr. Manfred Neidert
Wasserkuppe 1a
36129 Gersfeld
datenschutz@fliegerschule-wasserkuppe.de

V následujícím textu vás budeme informovat o typu, rozsahu a účelu shromažďování a použití osobních údajů společností Fliegerschule Wasserkuppe a naším poskytovatelem webového prostoru sysda.net:

1. Protokolování přístupových dat / souborů protokolu serveru

Když navštívíte tento web, webový server automaticky shromažďuje data o každém přístupu, ale nemůže být přiřazen konkrétní osobě. Tato anonymní data zahrnují např. B. požadovaná adresa URL nebo název souboru, datum a čas přístupu, adresa URL odkazujícího (dříve navštívená stránka), typ prohlížeče / verze prohlížeče, použitý operační systém a adresa IP přístupového zařízení.
Tato data protokolu se používají pouze pro statistická vyhodnocení a pro zabezpečení a optimalizaci webových stránek. Poskytovatel webového prostoru si však vyhrazuje právo zkontrolovat tato data, pokud existuje důvod k podezření na nezákonné použití. Kromě toho není předáván třetím stranám pro komerční nebo nekomerční účely.

2. Použití osobních údajů

Osobní údaje shromažďuje provozovatel stránek pouze v rozsahu, v jakém nám je poskytujete se svými znalostmi. Patří sem například jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa, které jsou přenášeny v rámci dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře. Tato data jsou uložena za účelem zpracování vašeho požadavku. Srovnání s jinými údaji, které mohly být zaznamenány jiným způsobem, neprobíhá. Osobní údaje budou předávány, pouze pokud je provozovatel webu povinen tak učinit.

3. Použití cookies

Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy webovým serverem na přístupovém zařízení návštěvníka. Tyto textové soubory obsahují informace, které na jedné straně slouží k tomu, aby byl web uživatelsky přívětivější a na druhé straně umožňuje statistickou analýzu jeho používání. Vaše přístupové zařízení ani soubory v něm uložené nejsou narušeny.
Jako návštěvník webu můžete sami ovlivnit používání cookies: na jedné straně můžete podle toho nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby ukládání cookies bylo deaktivováno. Na druhou stranu existuje možnost vznášet námitky proti používání cookies v informacích zobrazovaných provozovatelem webových stránek. V tomto případě se vytvoří také cookie, ale pouze s informacemi o použití cookies (ano / ne). Pokud cookies smažete pomocí nastavení prohlížeče, znamená to, že budete možná muset souhlasit s použitím cookies nebo jim zabránit.
Upozorňujeme také na to, že používání a pohodlí použití je omezeno deaktivací cookies.

3.1 Použití Matomo

Tento web používá službu analýzy webových stránek Matomo k analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení naší nabídky a učinit ji zajímavější pro vás jako uživatele. Právní základ pro používání Matomo je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR.

Cookies jsou pro toto vyhodnocení uloženy ve vašem počítači. Odpovědná osoba ukládá takto shromážděné informace pouze na svém serveru v Německu. Vyhodnocení můžete zastavit odstraněním existujících souborů cookie a zabráněním jejich ukládání. Pokud zabráníte ukládání souborů cookie, chtěli bychom zdůraznit, že možná nebudete moci tento web používat v plném rozsahu. Nastavení v prohlížeči může zabránit ukládání cookies.

Prevence používání Matomo je možná odstraněním následující zaškrtávací značky a aktivací plug-in plug-in:

Matomo používá tento web s příponou „AnonymizeIP“. V důsledku toho jsou IP adresy dále zpracovávány ve zkrácené podobě, takže lze vyloučit přímý osobní odkaz. IP adresa přenášená vaším prohlížečem pomocí Matomo nebude sloučena s jinými daty, která jsme shromáždili. Program Matomo je open source projekt. Informace o ochraně dat od poskytovatele třetích stran naleznete na adrese http://Matomo.org/privacy/policy.

4. Integrace služeb a obsahu od třetích stran

Pokud obsah třetích stran, například B. Videa od poskytovatele YouTube, mapy od poskytovatele Google a RSS kanály nebo grafika od jiných poskytovatelů musí být integrována, to předpokládá, že IP adresa přístupového zařízení je také přenášena na tyto třetí strany. To je nezbytné pro prezentaci tohoto obsahu.

5. Informace, zrušení a výmaz

Máte právo na požádání získat informace o osobních údajích, které byly o vás uloženy. Zašlete prosím svůj požadavek písemně nebo e-mailem na výše uvedenou adresu. Kromě toho máte právo na opravu, blokování a vymazání svých osobních údajů, pokud neexistuje zákonný požadavek na jejich uchovávání.